Sněmovní tisk 1095
Novela z. o státní statistické službě - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 9. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1095/0 dne 6. 9. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 9. 2005 (usnesení č. 476). Určil zpravodaje: Ing. Jan Mládek, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1944).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 11. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 1095/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1095/2, který byl rozeslán 27. 1. 2006 v 13:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 2. 2006 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 192, usnesení č. 2127).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 2. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 268, dokument 268/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 2. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Igor Petrov).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 8. 3. 2006 a přijal usnesení č. 281, které bylo rozdáno jako tisk 268/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 3. 2006 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 385).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 24. 3. 2006 poslancům jako tisk 1095/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 24. 3. 2006 poslancům jako tisk 1095/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 25. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 187, usnesení č. 2425).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 4. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 5. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 5. 2006.

Zákon vyhlášen 29. 5. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 75 pod číslem 230/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Statistika

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Obchod, Politika, Pracovní síla, Těžba a výroba, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: statistika

Navržené změny předpisů (17)ISP (login)