Sněmovní tisk 1085
Sml. mezi ČR a Rakouskou republikou o policejní spolupráci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 10. 8. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1085/0 dne 18. 8. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 8. 9. 2005 (usnesení č. 476). Určil zpravodaje: Ing. Břetislav Petr a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20., 21. 10. 2005 na 48. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1940).

 • V
  • Výbor pro obranu a bezpečnost projednal mezinárodní smlouvu a vydal 24. 10. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 1085/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 18. 11. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 1085/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 9. 2. 2006 na 53. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2195).

Senát

 • PS

  František Bublan předložil Senátu mezinárodní smlouvu 11. 8. 2005 jako senátní tisk 131/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 9. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zoser) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Pavel Janata).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 13. 10. 2005 a přijal usnesení č. 78, které bylo rozdáno jako tisk 131/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 30. 11. 2005 a přijal usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako tisk 131/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 12. 2005 na 8. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 290).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 15.02.2006.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 14. 7. 2006 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 32 pod číslem 65/2006 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinnosti, Česká republika, policejní spolupráce, Rakousko, trestná činnostISP (login)