Sněmovní tisk 107
Návrh zákona o živnostenském podnikání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Zastupitelstvo hlavního města Prahy předložilo sněmovně návrh zákona 5. 11. 2002.
Zástupce navrhovatele: Blažek Rudolf.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 107/0 dne 7. 11. 2002.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 11. 2002. Vláda zaslala stanovisko 4. 12. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 12. 2002 jako tisk 107/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 12. 2002 (usnesení č. 68). Určil zpravodaje: Ing. Eduard Vávra a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 2. 2003 na 10. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 281).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal navíc návrh zákona a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 107/0.
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 10. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 107/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 107/3, který byl rozeslán 16. 10. 2003 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23., 24. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Schválen návrh na opakování 2. čtení (hlasování č. 189, usnesení č. 695).

 • V
  • Hospodářský výbor návrh zákona neprojednal.
   Možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání:
   č. 19 (1. a 2. října 2003)
  • Ústavně právní výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 7. 11. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 107/4 (návrh procedurálního usnesení).
  • Výbor pro obranu a bezpečnost projednal navíc návrh zákona a vydal 4. 12. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 107/5 (návrh procedurálního usnesení).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 107/6, který byl rozeslán 10. 12. 2003 v 18:38.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 12. 2003 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 792, usnesení č. 823).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 5. 1. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 253, dokument 253/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 1. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Rückl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaroslav Doubrava).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 1. 2004 a přijal usnesení č. 124 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 21. 1. 2004 a přijal usnesení č. 226, které bylo rozdáno jako tisk 253/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 23. 1. 2004 a přijal usnesení č. 132, které bylo rozdáno jako tisk 253/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 1. 2004 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 345).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 2. 2004 poslancům jako tisk 107/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 2. 2004 poslancům jako tisk 107/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 20. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 150, usnesení č. 914).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 2. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 3. 2004.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 3. 2004.

Zákon vyhlášen 19. 3. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 39 pod číslem 119/2004 Sb.



Hesla věcného rejstříku: Schůze Poslanecké sněmovny, Zákon živnostenský

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dluh, použité zboží, smlouva, trestný čin proti majetku, záruka, živnost

Navržené změny předpisů (3)



ISP (login)