Sněmovní tisk 1049
Novela z. o státní sociální podpoře

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 7. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1049/0 dne 21. 7. 2005.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 3. 8. 2005. Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Grospič a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví (rozhodnutí č. 58)

 • 1

  Čtení proběhlo 22. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1866).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 11. 2005 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 11. 2005 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1049/2, který byl rozeslán 29. 11. 2005 v 12:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 12. 2005 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 753, usnesení č. 2037).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 1. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 213, dokument 213/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 1. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Ing.arch. Daniela Filipiová).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 18. 1. 2006 a přijal usnesení č. 42, které bylo rozdáno jako tisk 213/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 1. 2006 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 317).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 131, usnesení č. 2261).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 3. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 3. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 3. 2006.

Zákon vyhlášen 31. 3. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 37 pod číslem 113/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Politika sociální, Potřebnost sociální, Příspěvky státní

Deskriptory EUROVOCu: povinná školní docházka, rodina, rodinná politika, státní podpora, zvláštní dávky

Navržené změny předpisů (6):

CitaceZměnaPředpisOd
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád)1049/0
99/1963novelizujeObčanský soudní řád1049/0
36/1967novelizujeZákon o znalcích a tlumočnících1049/2
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře1049/0
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů1049/2
279/2003novelizujeZákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů1049/0


ISP (login)