Sněmovní tisk 104
Vl. n. zák. o ochranných známkách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 31. 10. 2002.
Zástupce navrhovatele: Rusnok Jiří.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 104/0 dne 4. 11. 2002.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 11. 2002 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Tomáš Teplík a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 26. 11. 2002 na 8. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 35, usnesení č. 165).Hesla věcného rejstříku: Ochrana průmyslového vlastnictví

Deskriptory EUROVOCu: Evropský patentový úřad, ochranná známka EU, právo na obchodní značku, registrovaná obchodní známka, značka

Navržené změny předpisů (5)ISP (login)