Sněmovní tisk 1026
Sml. mezi ČR a Švýcarskou konfederací o policejní spolupráci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 28. 6. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1026/0 dne 15. 7. 2005.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 18. 7. 2005. Určil zpravodaje: PhDr. Karel Šplíchal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 10. 2005 na 48. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1938).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 18. 11. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 1026/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro obranu a bezpečnost projednal mezinárodní smlouvu a vydal 24. 1. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1026/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 9. 2. 2006 na 53. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2193).

Senát

 • PS

  František Bublan předložil Senátu mezinárodní smlouvu 28. 6. 2005 jako senátní tisk 100/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 7. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zoser).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 14. 9. 2005 a přijal usnesení č. 73, které bylo rozdáno jako tisk 100/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 15. 9. 2005 na 7. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 230).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 15. 2. 2006.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 1. 11. 2006 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 53 pod číslem 105/2006 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinnosti, Česká republika, policejní spolupráce, Švýcarsko, trestná činnostISP (login)