Sněmovní tisk 1016
Dohoda mezi ČR, PR a SR o zrušení mnohonárodní brigády

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 14. 6. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr obrany.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1016/0 dne 15. 6. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 22. 6. 2005 (usnesení č. 461). Určil zpravodaje: Ing. Vladimír Reiber a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 10. 2005 na 48. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1935).

 • V
  • Výbor pro obranu a bezpečnost projednal mezinárodní smlouvu a vydal 24. 10. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 1016/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 16. 11. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 1016/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 9. 2. 2006 na 53. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2191).

Senát

 • PS

  Karel Kühnl předložil Senátu mezinárodní smlouvu 14. 6. 2005 jako senátní tisk 96/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 6. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Rostislav Slavotínek).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 27. 7. 2005 a přijal usnesení č. 63, které bylo rozdáno jako tisk 96/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 15. 9. 2005 na 7. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 227).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 15. 2. 2006.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 12. 12. 2006 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 59 pod číslem 116/2006 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Polsko, Slovensko, vojenská spolupráce, vypovědění smlouvyISP (login)