Sněmovní tisk 100
Zpráva vlády o plnění SR ČR za 1. pololetí 2002

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2002

Autor: Sobotka Bohuslav

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 1. 11. 2002 jako tisk 100/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 7. 11. 2002 (usnesení č. 54). Zpravodajem určen Ing. Miroslav Kalousek.
  Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo jako tisk 100/2 rozesláno poslancům 19. 11. 2002.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 11. 11. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 100/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 4. 12. 2002 na 8. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 212).Hesla věcného rejstříku: Rozpočet

Deskriptory EUROVOCu: plnění rozpočtu, státní rozpočetISP (login)