Sněmovní tisk 950
Novela z. o Vojenské policii

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 4. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr obrany.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 950/0 dne 20. 4. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 4. 2005 (usnesení č. 432). Určil zpravodaje: Doc.Ing. Miloš Titz, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1677).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 14. 10. 2005 na 48. schůzi vrácen k projednání výborům (hlasování č. 185, usnesení č. 1895).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: armáda, policie, vojenský personál

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)