Sněmovní tisk 939
Roční účetní závěrka SFRB za rok 2004

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2004 a Výroční zpráva o činnosti Fondu

Autor: ministr pro místní rozvoj

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Politika bytová

Deskriptory EUROVOCu: bytová politika, osídlení, plnění rozpočtu, účetní uzávěrkaISP (login)