Sněmovní tisk 908
N.z. jednoráz. peněžní částka osobám vyloučeným ze studia

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 25. 2. 2005.
Zástupce navrhovatele: Říha Vladimír a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 908/0 dne 1. 3. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 3. 2005. Vláda zaslala stanovisko 31. 3. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 4. 2005 jako tisk 908/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 4. 2005 (usnesení č. 428). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Václavek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 5. 2005 na 44. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 192, usnesení č. 1679).Hesla věcného rejstříku: Odškodnění

Deskriptory EUROVOCu: Československo, náhrada škody, odškodnění, politická diskriminace, předčasné ukončení studia, student, učitel, vysokoškolské vzdělání, zákaz výkonu povoláníISP (login)