Sněmovní tisk 9
Návrh novely zák. o svobodném přístupu k informacím

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Senát

 • PS

  Skupina senátorů (Michael Žantovský, Jan Ruml, Jan Hadrava, Jaroslava Moserová, Petr Fejfar, Edvard Outrata, Jitka Seitlová, Václav Jehlička, Soňa Paukrtová, Daniel Kroupa, Josef Jařab) předložila Senátu návrh zákona 23. 4. 2002. Návrh zákona rozeslán dne 4. 7. 2002 senátorům jako tisk 288/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 18. 6. 2002 a přijal usnesení č. 165, které bylo rozdáno jako tisk 288/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 18. 6. 2002 a přijal usnesení č. 119, které bylo rozdáno jako tisk 288/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 19. 6. 2002 a přijal usnesení č. 179, které bylo rozdáno jako tisk 288/3 (pozměňovací návrhy).

  Pozměňovací návrhy byly rozdány jako tisk 288/4.

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 17. 7. 2002.
Zástupce navrhovatele: Žantovský, Outrata, Seitlová.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 9/0 dne 24. 7. 2002.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 7. 2002. Vláda zaslala stanovisko 19. 8. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 8. 2002 jako tisk 9/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 5. 9. 2002. Určil zpravodaje: Taťána Fischerová a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 10. 2002 na 6. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 24, usnesení č. 75).Hesla věcného rejstříku: Informatika, informační systém

Deskriptory EUROVOCu: ochrana údajů, osobní údaje, právo na informace, uživatel informací, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)