Sněmovní tisk 896
N.z. o opatř. proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

JUDr. Stanislav Křeček předložil sněmovně návrh zákona 11. 2. 2005.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 896/0 dne 14. 2. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 2. 2005. Vláda zaslala stanovisko 10. 3. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 3. 2005 jako tisk 896/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 3. 2005 (usnesení č. 413). Určil zpravodaje: JUDr. Eva Dundáčková a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 24. 3. 2005 na 42. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1598).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 896/3, který byl rozeslán 21. 6. 2005 v 17:25.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 6. 2005 na 45. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 494, usnesení č. 1782).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 20. 7. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 127, dokument 127/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 7. 2005 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Jaroslav Kubín) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Rostislav Slavotínek).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 27. 7. 2005 a přijal usnesení č. 44, které bylo rozdáno jako tisk 127/1 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 27. 7. 2005 a přijal usnesení č. 67, které bylo rozdáno jako tisk 127/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 28. 7. 2005 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 188).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 8. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 8. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 9. 2005.

Zákon vyhlášen 13. 9. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 122 pod číslem 344/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Finance, Kriminalita, Notářství

Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinu, peníze, podnikatel, praní špinavých peněz, právnická profese, trestná činnost, zpráva

Navržené změny předpisů (3)ISP (login)