Sněmovní tisk 886
Novela z. o chemických látkách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 1. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 7. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 103, dokument 103/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 7. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Petr Fejfar).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 21. 7. 2005 a přijal usnesení č. 40, které bylo rozdáno jako tisk 103/1 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 7. 2005 na 7. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 196).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 8. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 8. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 9. 2005.

Zákon vyhlášen 13. 9. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 122 pod číslem 345/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Chemie

Deskriptory EUROVOCu: chemický výrobek, kontrola dovozu, kontrola vývozu, mezinárodní obchod, nebezpečná látka, úprava zboží pro prodej

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)