Sněmovní tisk 848
Inf. o voj. cvič. AČR plánovaných v roce 2005

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2005

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 5. 1. 2005 jako tisk 848/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 13. 1. 2005 (usnesení č. 379). Zpravodajem určen Doc.Ing. Miloš Titz, CSc..

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 17. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1528).

Senát

 • PS

  Karel Kühnl předložil Senátu dokument 22. 12. 2004 jako senátní tisk 3/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 1. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Jiří Pospíšil).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 23. 2. 2005 a přijal usnesení č. 21, které bylo rozdáno jako tisk 3/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: armáda, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (login)