Sněmovní tisk 777
3. dopl. plánu voj. cvičení AČR se zahr. partnery v r. 2004

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: 3. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2004

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 5. 10. 2004 jako tisk 777/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 13. 10. 2004 (usnesení č. 341). Zpravodajem určen Ing. Antonín Seďa.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 17. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1524).

Senát

 • PS

  Karel Kühnl předložil Senátu dokument 27. 9. 2004 jako senátní tisk 413/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 10. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zoser).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 10. 2004 a přijal usnesení č. 196, které bylo rozdáno jako tisk 413/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: armáda, NATO, politika spolupráce, vojenská spolupráce, vojenské cvičeníISP (login)