Sněmovní tisk 681
V.n.z. úvěr od EIB na výstavbu dálnice D8

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 6. 2004.
Zástupce navrhovatele: Šimonovský Milan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 681/0 dne 2. 6. 2004.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 6. 2004 (usnesení č. 307). Určil zpravodaje: Ing. Petr Rafaj a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 17. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 17. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 74, usnesení č. 1167).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 23. 6. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 380, dokument 380/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 6. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Milan Balabán).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 7. 2004 a přijal usnesení č. 327, které bylo rozdáno jako tisk 380/1 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 7. 2004 na 17. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 488).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 8. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 8. 2004.

Zákon vyhlášen 24. 8. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 161 pod číslem 472/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Komunikace dopravní

Deskriptory EUROVOCu: dálnice, Evropská investiční banka, silniční stavby, úvěry EIBISP (login)