Sněmovní tisk 64
Zpráva o peticích za období od 1. 1. 2002 do 30. 6. 2002

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2002 do 30. 6. 2002

Autor: Rujbrová Zuzka

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 26. 9. 2002 jako tisk 64/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 26. 9. 2002 (usnesení č. 29). Zpravodajem určena JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová.

 • V
  • Petiční výbor projednal zprávu a vydal 27. 9. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 64/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 11. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 129).Hesla věcného rejstříku: Petice

Deskriptory EUROVOCu: petice, zpráva o činnosti, zpráva výboruISP (login)