Sněmovní tisk 60
Vládní návrh zákona o ochraně osobních údajů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 9. 2002.
Zástupce navrhovatele: Mlynář Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 60/0 dne 25. 9. 2002.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 9. 2002 (usnesení č. 29). Určil zpravodaje: JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 102).

 • V
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 11. 2002 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 60/Z.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 19. 2. 2003 zamítnut na 10. schůzi (hlasování č. 44, usnesení č. 248).Hesla věcného rejstříku: Informatika, informační systém

Deskriptory EUROVOCu: ochrana komunikací, sídlo instituce

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)