Sněmovní tisk 595
Novela z. o krajích (krajské zřízení)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Jiřina Fialová předložila sněmovně návrh zákona 1. 3. 2004.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 595/0 dne 2. 3. 2004.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 3. 2004. Vláda zaslala stanovisko 1. 4. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 4. 2004 jako tisk 595/1 (nesouhlas).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Správa státní, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Deskriptory EUROVOCu: politický klub, regionální orgány státní správy, správní celek

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)