Sněmovní tisk 577
Smlouva mezi ČR a SR o spol. v boji proti trest. činnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 28. 1. 2004.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 577/0 dne 30. 1. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 29. 1. 2004 (usnesení č. 245). Určil zpravodaje: Ing. Kateřina Konečná a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 4. 2004 na 30. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1054).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 3. 6. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 577/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 23. 6. 2004 na 33. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1195).

Senát

 • PS

  Stanislav Gross předložil Senátu mezinárodní smlouvu 29. 1. 2004 jako senátní tisk 277/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 2. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Josef Kaňa) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 3. 2004 a přijal usnesení č. 83, které bylo rozdáno jako tisk 277/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 24. 3. 2004 a přijal usnesení č. 146, které bylo rozdáno jako tisk 277/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 5. 2004 na 15. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 447).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 9. 7. 2004.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 23. 2. 2005 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 13 pod číslem 26/2005 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinu, celní spolupráce, Česká republika, mezinárodní trestní právo, policejní spolupráce, přeshraniční spolupráce, SlovenskoISP (login)