Sněmovní tisk 56
Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2001

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2001

Autor: Palas Jaroslav

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 3. 10. 2002 jako tisk 56/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 9. 10. 2002 (usnesení č. 36). Zpravodajem určen Ing. Jan Grůza.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 5. 11. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 56/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 3. 12. 2002 na 8. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 203).Hesla věcného rejstříku: Politika agrární

Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, hospodářský výsledek zemědělství, ministerská odpovědnost, zemědělská produktivita, zemědělská situace, zemědělská statistikaISP (login)