Sněmovní tisk 543
V.n.z. o Zemědělské vodohospodářské správě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 12. 2003.
Zástupce navrhovatele: Palas Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 543/0 dne 12. 12. 2003.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 12. 2003 (usnesení č. 231). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Hanuš a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

  • 1

    Návrh zákona vzat zpět 10. 6. 2004.Hesla věcného rejstříku: Politika bytová, Vodohospodářství

Deskriptory EUROVOCu: odvodňování, povrchová voda, správní dohled, správní kontrola, vodní tok, vodní zdroje, vodohospodářské stavby, vodohospodářství v zemědělstvíISP (login)