Sněmovní tisk 535
Dohoda o Mez. telekomunikač. družicové organizaci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 18. 11. 2003.
Zástupce navrhovatele: Mlynář Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 535/0 dne 24. 11. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 26. 11. 2003 (usnesení č. 218). Určil zpravodaje: RNDr. Václav Exner, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 4. 2004 na 30. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1048).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 3. 6. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 535/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 23. 6. 2004 na 33. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1192).

Senát

 • PS

  Vladimír Mlynář předložil Senátu mezinárodní smlouvu 18. 11. 2003 jako senátní tisk 218/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 11. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (František Kopecký) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. František Kroupa).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 1. 2004 a přijal usnesení č. 209, které bylo rozdáno jako tisk 218/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 14. 1. 2004 a přijal usnesení č. 122, které bylo rozdáno jako tisk 218/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 28. 1. 2004 na 13. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 330).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 9. 7. 2004.Deskriptory EUROVOCu: družice, Mezinárodní telekomunikační unie, satelitní přenos, telekomunikaceISP (login)