Sněmovní tisk 507
Novela z. o elektronickém podpisu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 11. 2003.
Zástupce navrhovatele: Mlynář Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 507/0 dne 13. 11. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 11. 2003 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: MVDr. Marian Bielesz a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 879).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 3. 2004 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 3. 2004 na 30. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 31. 3. 2004 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 149, usnesení č. 1004).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 6. 4. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 330, dokument 330/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 4. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (František Kopecký) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Miroslav Škaloud).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 29. 4. 2004 a přijal usnesení č. 283, které bylo rozdáno jako tisk 330/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 29. 4. 2004 a přijal usnesení č. 227, které bylo rozdáno jako tisk 330/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 4. 2004 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 425).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 5. 2004 poslancům jako tisk 507/1.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 5. 2004 poslancům jako tisk 507/2.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 173, usnesení č. 1200).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 7. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 7. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 2004.

Zákon vyhlášen 26. 7. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 144 pod číslem 440/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Informatika, informační systém

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan

Deskriptory EUROVOCu: datové právo, důvěrná informace, elektronické bankovnictví, elektronický podpis, informační technologie, komunitární certifikace, ochrana komunikací, ochrana soukromí, ochrana údajů, značka

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)