Sněmovní tisk 501
V.n.z.o zřízení Evropského hospářského zájmového sdružení - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 11. 2003.
Zástupce navrhovatele: Čermák Karel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 501/0 dne 12. 11. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 11. 2003 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: JUDr. Eva Dundáčková a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 873).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 4. 2004 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 4. 2004 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 501/2, který byl rozeslán 2. 4. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 4. 2004 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 450, usnesení č. 1071).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 4. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 346, dokument 346/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 4. 2004 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Jaroslav Kubín) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Milan Balabán).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 5. 5. 2004 a přijal usnesení č. 290, které bylo rozdáno jako tisk 346/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 6. 5. 2004 a přijal usnesení č. 93, které bylo rozdáno jako tisk 346/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 5. 2004 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 439).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 5. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 6. 2004.

Zákon vyhlášen 15. 6. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 118 pod číslem 360/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Zákoník obchodní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan

Deskriptory EUROVOCu: ekonomické zájmové sdružení, Evropské ekonomické zájmové sdružení, smlouva o Evropském hospodářském společenství, veřejná obchodní společnost

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)