Sněmovní tisk 490
Podpůrné programy zemědělství pro rok 2004

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Podpůrné programy zemědělství pro rok 2004, poskytované podle § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství (vládní návrh)

Autor: Palas Jaroslav

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 5. 11. 2003 jako tisk 490/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 6. 11. 2003 (usnesení č. 208). Zpravodajem určen Ing. Jan Grůza.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 25. 11. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 490/1 (pozměňovací návrhy).
 • Č

  Čtení proběhlo 11. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 814).Hesla věcného rejstříku: Politika agrární

Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, podpora zemědělství, státní podpora, zemědělská politika, zemědělská produktivitaISP (login)