Sněmovní tisk 478
Novela z. o pozem. komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo hlavního města Prahy předložilo sněmovně návrh zákona 17. 10. 2003.
Zástupce navrhovatele: Blažek Rudolf.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 478/0 dne 17. 10. 2003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 10. 2003. Vláda zaslala stanovisko 21. 11. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 11. 2003 jako tisk 478/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 11. 2003 (usnesení č. 218). Určil zpravodaje: Miroslav Kapoun a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 3. 2004 na 30. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 127, usnesení č. 1000).Hesla věcného rejstříku: Vozidla silniční

Deskriptory EUROVOCu: městská komunikace, motorové vozidlo, parkovací plocha, pozemní doprava, silniční síť

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)