Sněmovní tisk 475
N.z. o odškodnění obětí okupace

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Hynek Fajmon, Alena Páralová, Petr Nečas, Kateřina Dostálová, Miroslav Krajíček, Lucie Talmanová) předložila sněmovně návrh zákona 16. 10. 2003.
Zástupce navrhovatele: Fajmon Hynek a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 475/0 dne 20. 10. 2003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 10. 2003. Vláda zaslala stanovisko 13. 11. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 11. 2003 jako tisk 475/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 11. 2003 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. Miloslav Vlček a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 18. 12. 2003 na 23. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 857).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 100 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 3. 2004 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 475/Z.
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 3. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 475/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 4. 5. 2004 na 31. schůzi zamítnut (hlasování č. 34, usnesení č. 1103).Hesla věcného rejstříku: Odškodnění

Deskriptory EUROVOCu: civilní oběť, odškodnění, Organizace Varšavské smlouvy, trestný čin proti lidskosti, vojenská okupaceISP (login)