Sněmovní tisk 356
Novela z. o prev. závaž. havárií způs. chemickými látkami - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 6. 2003.
Zástupce navrhovatele: Ambrozek Libor.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 30. 12. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 248, dokument 248/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 1. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Petr Fejfar) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Jaroslav Šula).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 14. 1. 2004 a přijal usnesení č. 146, které bylo rozdáno jako tisk 248/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 15. 1. 2004 a přijal usnesení č. 59, které bylo rozdáno jako tisk 248/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 1. 2004 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 317).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 1. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 2. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 2. 2004.

Zákon vyhlášen 25. 2. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 25 pod číslem 82/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Chemie, Situace krizové

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Státní správa a justice, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: chemický výrobek, nebezpečná látka, opatření na kontrolu znečištění, prevence environmentálních rizik, průmyslové ekologické riziko, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)