Sněmovní tisk 29
Návrh novely zákona o územním členění státu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Oldřich Němec, Jitka Vojtilová) předložila sněmovně návrh zákona 26. 8. 2002.
Zástupce navrhovatele: Němec O., Vojtilová J..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 29/0 dne 30. 8. 2002.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 9. 2002. Vláda zaslala stanovisko 26. 9. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 9. 2002 jako tisk 29/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Správa státní, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Deskriptory EUROVOCu: administrativní členění, region, regionální celek, regionální orgány státní správy, regionální rozdílnost, územní samospráva

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)