Sněmovní tisk 278
Roč. účet. závěrka Stát. fondu rozvoje bydlení 2002

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2002 a Výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení

Autor: Němec Pavel

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Politika bytová

Deskriptory EUROVOCu: bytová politika, financování rozpočtu, plnění rozpočtu, účetní uzávěrkaISP (login)