Sněmovní tisk 232
N. z. o pozem. úpravách a pozem. úřadech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Ing. Pavel Kováčik předložil sněmovně návrh zákona 21. 2. 2003.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 232/0 dne 24. 2. 2003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 2. 2003. Vláda zaslala stanovisko 27. 3. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 3. 2003 jako tisk 232/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 4. 2003 (usnesení č. 114). Určil zpravodaje: Bc. Oldřich Němec a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona vzat zpět 15. 6. 2004.Hesla věcného rejstříku: Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: nabytí vlastnictví, převod vlastnictví, systém vlastnictví půdy, zemědělská nemovitost

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)