Sněmovní tisk 23
Vládní návrh zákona o Státním fondu rozvoje bydlení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 21. 8. 2002.
Zástupce navrhovatele: Němec Pavel.

Poslanecká sněmovna


 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 8. 2002 na 4. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 8. 2002 na 4. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 8. 2002 na 4. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 20, usnesení č. 52).

 • Senát

  • PS

   Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 9. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 347, dokument 347/0.

  • O

   Organizační výbor dne 25. 9. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Richard Falbr).

  • V
   • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 25. 8. 2002 a přijal usnesení č. 128, které bylo rozdáno jako tisk 347/1 (schvaluje).

  Prezident republiky

  • P

   Zákon doručen prezidentovi k podepsání .
   Prezident zákon podepsal 25. 8. 2002.

  Sbírka zákonů

  • Sb

   Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 8. 2002.

  Zákon vyhlášen 26. 8. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 139 pod číslem 391/2002 Sb.  Hesla věcného rejstříku: Politika bytová, Stav legislativní nouze

  Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Těžba a výroba

  Deskriptory EUROVOCu: bydlení, povodeň, převod vlastnictví, stavebnictví, veřejný majetek

  Navržené změny předpisů (1)  ISP (login)