Sněmovní tisk 227
Inf. o voj. cv. jedn. AČR se zahr. partnery - duben až září

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj za období duben až září 2002

Autor: Kostelka Miroslav

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 20. 2. 2003 jako tisk 227/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 26. 2. 2003 (usnesení č. 97). Zpravodajem určen Doc.Ing. Miloš Titz, CSc..

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 2. 7. 2003 na 18. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 598).

Senát

 • PS

  Jaroslav Tvrdík předložil Senátu dokument 19. 2. 2003 jako senátní tisk 35/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 3. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Jiří Pospíšil).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 26. 3. 2003 a přijal usnesení č. 23, které bylo rozdáno jako tisk 35/1 (bere na vědomí).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 4. 2003 na 4. schůzi Senátu.
  Senát vzal na vědomí (usnesení č. 91).Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: armáda, NATO, politika spolupráce, vojenská spolupráce, vojenské cvičeníISP (login)