Sněmovní tisk 223
Inf.vl. o přijat. opatřeních k zajiš. stability v zeměděl.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Informace vlády o přijatých opatřeních k zajištění stability v resortu zemědělství

Autor: Palas Jaroslav

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 17. 2. 2003 jako tisk 223/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 19. 2. 2003 (usnesení č. 93).

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 5. 3. 2003 na 10. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 333).Hesla věcného rejstříku: Politika agrární

Deskriptory EUROVOCu: dotace na hektar, kompenzační příplatek na výrobky, ministerská odpovědnost, podpora podnikání, zemědělská půda, zemědělská výroba, zemědělský výrobekISP (login)