Sněmovní tisk 168
Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil NATO a států PfP

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír (PfP) uskutečněných přes území České republiky od 1. července 2002 do 30. září 2002

Autor: Tvrdík Jaroslav

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 15. 1. 2003 jako tisk 168/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 30. 1. 2003 (usnesení č. 82). Zpravodajem určen Doc.Ing. Miloš Titz, CSc..

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 6. 3. 2003 na 10. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 360).

Senát

 • PS

  Jaroslav Tvrdík předložil Senátu dokument 6. 1. 2003 jako senátní tisk 20/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 1. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Jiří Pospíšil).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 22. 1. 2003 a přijal usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako tisk 20/1 (bere na vědomí).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 1. 2003 na 3. schůzi Senátu.
  Senát vzal na vědomí (usnesení č. 53).Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, mezinárodní bezpečnost, NATO, pozemní vojska, vojenská spolupráce, vojenské letectvo, vojenský letounISP (login)