Sněmovní tisk 13
Zpráva o činnosti a hospodaření ERÚ za rok 2001

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2001

Autor: ERÚ

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 2. 8. 2002 jako tisk 13/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 7. 8. 2002 (usnesení č. 10). Zpravodajem určen Tomáš Teplík.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 4. 10. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 13/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 11. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 124).Hesla věcného rejstříku: Energetika

Deskriptory EUROVOCu: energetická politika, regulace trhu, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (login)