Sněmovní tisk 1188
Dotační programy zemědělství 2006

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Dotační programy zemědělství pro rok 2006, poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (vládní návrh)

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 10. 11. 2005 jako tisk 1188/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 10. 11. 2005 (usnesení č. 511). Zpravodajem určen Ing. Ladislav Skopal.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 5. 12. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 1188/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 14. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 2059).Hesla věcného rejstříku: Dotace, Politika agrární

Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, podpora zemědělství, podpůrná politika, zemědělská politikaISP (login)