Sněmovní tisk 1174
Návrh rozpočtu Stát. zemědělského intervenčního fondu 2006

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2006

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 25. 10. 2005 jako tisk 1174/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 26. 10. 2005 (usnesení č. 502). Zpravodajem určen Ing. Jiří Hanuš.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 14. 11. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 1174/1 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
 • Č

  Čtení proběhlo 14. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 2058).Hesla věcného rejstříku: Politika agrární

Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, intervenční nákupy, intervenční politika, návrh rozpočtu, společná zemědělská politika, účty agrárního sektoruISP (login)