Sněmovní tisk 116
V. z. o dluh. prog. na úhradu dluhu splatných 2003 a 2004

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 11. 2002.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 116/0 dne 13. 11. 2002.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 15. 11. 2002. Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 14)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 21. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 262).
  Čtení proběhlo 21. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 262).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 2. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 116/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 3. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 3. 2003 na 10. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 3. 2003 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 409, usnesení č. 350).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 11. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 42, dokument 42/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 3. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Milan Balabán).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 26. 3. 2003 a přijal usnesení č. 50, které bylo rozdáno jako tisk 42/1 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 2. 4. 2003 na 4. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 67).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 4. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 4. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 4. 2003.

Zákon vyhlášen 5. 5. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 48 pod číslem 122/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: emise cenných papírů, finanční trh, převoditelný cenný papír, směnečné právo, umořování veřejného dluhu, veřejný dluhISP (login)