Sněmovní tisk 1146
Interpelace P.Nečase na K.Kühnla ve věci péče o váleč. veterány

Dokument

Autor: RNDr. Petr Nečas

Úplný název: Písemná interpelace poslance P. Nečase na ministra obrany K. Kühnla ve věci péče o válečné veterány
Adresát: JUDr. Karel Kühnl
Podáno dne: 23. 6. 2005
Odesláno adresátovi: 24. 6. 2005
O zařazení na schůzi požádáno dne: 23. 9. 2005

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 27. 9. 2005 jako tisk 1146/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne:
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: péče o seniory, starý člověk, válečný veterán, zdravotní péčeISP (login)