Sněmovní tisk 1083
Novela atomového zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  Skupina senátorů (Jitka Seitlová, Václava Domšová, Pavel Janata, Václav Jehlička, Jan Ruml, Jaroslav Šula, Josef Zoser) předložila Senátu návrh zákona 6. 1. 2004. Návrh zákona rozeslán dne 6. 1. 2004 senátorům jako tisk 262/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 1. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Jiří Brýdl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Robert Kolář), Výbor pro záležitosti Evropské unie (Miroslav Škaloud).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh a přijal usnesení č. 73, které bylo rozdáno jako tisk 262/1 (odročuje jednání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 18. 2. 2004 a přijal usnesení č. 235, které bylo rozdáno jako tisk 262/2 (zamítá).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 20. 4. 2005 a přijal usnesení č. 78 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 27. 4. 2005 a přijal usnesení č. 28, které bylo rozdáno jako tisk 262/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 4. 5. 2005 a přijal usnesení č. 88, které bylo rozdáno jako tisk 262/4 (rozhodl).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 19. 5. 2005 a přijal usnesení č. 99 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 25. 5. 2005 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 262/5 (záznam z jednání).

  Pozměňovací návrhy byly dne 2005-06-29 rozdány jako tisk 262/6.

 • S

  Návrh zařazen na 14. schůzi Senátu.
  Senát projednání návrhu dne 18. 3. 2004 odročil (usnesení č. 354).
  Návrh projednán dne 29. 7. 2005 na 7. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 200).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 10. 8. 2005.
Zástupce navrhovatele: Seitlová J., Janata P..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1083/0 dne 11. 8. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 8. 2005. Vláda zaslala stanovisko 8. 9. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 9. 2005 jako tisk 1083/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Energetika, Správa obcí a měst, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Deskriptory EUROVOCu: ionizující záření, jaderná bezpečnost, jaderná elektrárna, jaderné právo, mírové využití energie, obec, radioaktivní odpad, správní řízení

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)