Sněmovní tisk 101
Vl. n. zákona o přijetí rámcového úvěru ČR od EIB

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 31. 10. 2002.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 101/0 dne 1. 11. 2002.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 11. 2002 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Kalousek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 27. 11. 2002 na 8. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 27. 11. 2002 na 8. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 54, usnesení č. 173).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 10. 12. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 4, dokument 4/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 12. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Robert Kolář).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 12. 2002 a přijal usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako tisk 4/1 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 9. 1. 2003 na 2. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 26).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 12. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 12. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2002.

Zákon vyhlášen 30. 12. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 197 pod číslem 574/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Situace krizové

Deskriptory EUROVOCu: Evropská investiční banka, financování, investiční úvěr, povodeň, přírodní katastrofaISP (login)