Sněmovní tisk 899
Vyhodnocení nasazení AČR v mírových operacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Vyhodnocení nasazení jednotek Armády České republiky v mezinárodních mírových operacích JOINT FORCE (SFOR) na území Bosny a Hercegoviny a JOINT GUARDIAN (KFOR) na území Svazové republiky Jugoslávie, provincie Kosovo, za období červenec - prosinec 2000

Autor: Tvrdík Jaroslav

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: Bosna a Hercegovina, Kosovo, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, rozpočet na obranu, vojska v zahraničí, západní BalkánISP (login)