Sněmovní tisk 890
Návrh novely zákona o jednacím řádu PS

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Václav Exner, Jaromír Kohlíček, Dalibor Matulka, Svatomír Recman) předložila sněmovně návrh zákona 21. 3. 2001.
Zástupce navrhovatele: Exner Václav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 890/0 dne 22. 3. 2001.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 3. 2001. Vláda zaslala stanovisko 19. 4. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 4. 2001 jako tisk 890/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 4. 2001 (usnesení č. 402). Určil zpravodaje: JUDr. Pavel Němec a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 16. 5. 2001 na 36. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 16. 5. 2001 na 36. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 1577).Hesla věcného rejstříku: Interpelace, Řád jednací

Deskriptory EUROVOCu: dolní komora, jednací řád parlamentu, parlamentní interpelace, parlamentní proces, poslanec parlamentuISP (login)