Sněmovní tisk 882
Dodatek k Evrop. rámcové úml. o přeshraniční spolupráci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 20. 3. 2001.
Zástupce navrhovatele: Lachnit Petr.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 882/0 dne 22. 3. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 22. 3. 2001 (usnesení č. 387). Určil zpravodaje: PhDr. Jiří Vlach a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 4. 2001 na 35. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1546).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 19. 6. 2001 usnesení doručené poslancům jako tisk 882/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 27., 28. 6. 2001 na 37. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1654).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 17. 7. 2001.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 7. 8. 2001.

Senát

 • PS

  Petr Lachnit předložil Senátu mezinárodní smlouvu 17. 7. 2001 jako senátní tisk 81/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (MUDr. Jaroslav Mitlener) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Helena Rögnerová), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Jiří Pospíšil).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 1. 8. 2001 a přijal usnesení č. 67, které bylo rozdáno jako tisk 81/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 1. 8. 2001 a přijal usnesení č. 42, které bylo rozdáno jako tisk 81/3 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 2. 8. 2001 a přijal usnesení č. 41, které bylo rozdáno jako tisk 81/1 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 14. 8. 2001.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, evropská konvence, přeshraniční spolupráce, regionální plánování, regionální politika EU, územní samosprávaISP (login)