Sněmovní tisk 745
Návrh novel. z. o sdružování v politických stranách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Václav Krása, Cyril Svoboda, Ivan Pilip, Pavel Pešek, Ladislav Korbel, František Ondruš, Karel Kühnl) předložila sněmovně návrh zákona 6. 10. 2000.
Zástupce navrhovatele: Krása V., Svoboda C. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 745/0 dne 9. 10. 2000.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 10. 2000. Vláda zaslala stanovisko 6. 11. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 11. 2000 jako tisk 745/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 11. 2000 (usnesení č. 335). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 11. 2000 na 29. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 1317).Hesla věcného rejstříku: Strany politické

Deskriptory EUROVOCu: financování strany, politické stranyISP (login)