Sněmovní tisk 691
Rozh. č. .../00 Rady přidruž. EU na zam. a vzdělávání - RJ

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 18. 8. 2000.
Zástupce navrhovatele: Zeman E., Mertlík P..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 691/0 dne 1. 9. 2000.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání mezinárodní smlouvy tak, aby sněmovna s ní mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 4. 9. 2000. Určil zpravodaje: Ing. Jan Zahradil a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

 • 1. čtení
  Mezinárodní smlouva byla projednána v obecné rozpravě 19., 20. 10. 2000 na 28. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s mezinárodní smlouvou vyslovit souhlas již v prvém čtení. Mezinárodní smlouva byla projednána v podrobné rozpravě 20. 10. 2000 na 28. schůzi. Mezinárodní smlouva byla schválena (usnesení č. 1253).
 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 30. 10. 2000.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 22. 11. 2000.

Senát

 • PS

  Pavel Mertlík, Eduard Zeman předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 358/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Mgr. Václav Jehlička) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. František Kroupa), Výbor pro evropskou integraci (Doc.RNDr. Vladislav Malát, CSc.).

 • V
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 8. 11. 2000 a přijal usnesení č. 220, které bylo rozdáno jako tisk 358/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 15. 11. 2000 a přijal usnesení č. 207, které bylo rozdáno jako tisk 358/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 11. 2000 a přijal usnesení č. 198, které bylo rozdáno jako tisk 358/3 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 28. 11. 2000.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 16. 5. 2001 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 15 pod číslem 39/2001 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, plán financování, předvstupní pomoc, Rada přidružení (EU), vzdělávací programISP (login)