Sněmovní tisk 616
Vládní návrh zákona o dani z nemovitostí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 5. 2000.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 616/0 dne 4. 5. 2000.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 5. 2000 (usnesení č. 279). Určil zpravodaje: Ing. Libor Ježek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 29. 6. 2000 na 26. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 1084).Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daň z majetku, daň z převodu vlastnictví, daň z příjmůISP (login)